Як грати

  • Despre noi

переклад: Maria Papariga

 

I.Опис

Ігровий пакет містить 56 гральних карт, поділених на сім колірних серій із семи різними значеннями – це музичні ноти. Кожен колір має восьме значення музичним графічним знаком: для червоного та оранжевого – дієз (#); для жовтого та зеленого – бекар(♮); для синього і індіго – бемоль (♭); для фіолетового – пауза ().

 

Серія ЧЕРВОНА: До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі, дієз.

До позначено овалом; дієз позначений музичним графічним знаком # і представляє образ музиканта Вольфганга Амадея Моцарта, обрамленого овалом.

Серія ОРАНЖОВА: До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі, дієз.

Ре позначено овалом; дієз позначений музичним графічним знаком # і представляє образ музиканта Франца Ліста, обрамленого овалом.

Серія ЖОВТА: До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі, бекар.

Мі позначений овалом; бекар позначений музичним графічним знаком ♮ та подає зображення музиканта Людвіга ван Бетховена, обрамленого овалом.

Серія ЗЕЛЕНА: До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі, бекар.

Фа позначено овалом; бекар позначений музичним графічним знаком ♮ і представляє образ музиканта Фредірка Шопена, обрамленого овалом.

Серія СИНЯ: До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі, бемоль.

Сол відзначений овалом; бемоль позначений музичним графічним знаком ♭ та подає зображення музиканта Йогана Себастьяна Баха, обрамленого овалом.

Серія ІНДИГО: До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі, бемоль

Ла позначено овалом; бемоль позначений музичним графічним знаком ♭ та подає зображення музиканта Нікколо Паганіні, обрамленого овалом.

Серія ФІОЛЕТОВА: До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі, пауза

Сі позначений овалом; пауза позначена музичним графічним знаком та показує образ монаха Гвідо д’Ареццо, обрамлений овалом.

 

  1. Мета гри – це подати всі карти з рук перед всіх інших гравців і нагромаджувати

якнайбільше очок гри.

III. Етапи гри

Гра складається з двох етапів: A. Ліцитація та Б. Розкладання.

А. Після ліцитації встановлено тип розкладення та його рівень.

Типи розкладення: Сарабанда (С), Гліссандо (Г), Парада (П), Музикандо (M). Рівені складаються від 1 до 4. У зростаючому порядку ліцитації є: 1С, 1Г, 1П, 1M, 2С, 2Г, 2П, 2M, 3С, 3Г, 3П, 3M, 4С, 4Г, 4П, 4M. Ліцитації будуть слідувати тільки в порядку зростання.

Б. Присуджени розкладення гри проводиться згідно з конкретними правилами, описаними нижче.

Учасники складаються у дві команди на два напрями: Пн-Пд та Сх-Зх.

Перший гравець змішує набір карт і розділює кожному учасникові по одні карті за годинниковою стрілкою, обличчям донизу, доки пакет не вичерпаний, і у кожного гравця має бути 14 гральних карт.

Після аналізу розподілу карт з рук, перший гравець якому були дані карти, торгує. З цією метою потрібно мати на увазі збільшення порядку енергії розкладень: Сарабанда (С), Гліссандо (Г), Парада (П), Музикандо (M).

Ліцитація має на увазі визначення рівені гри і вибране розкладання, або „пас” (коли ліцитація відмовлена).

Ліцитація припиняється, коли три послідовні гравці кажуть „пас” після оголошення одного з учасників, визначаючи останнє розкладання ліцитовани та оголошений рівень.

Якщо є чотири послідовних оголошень „пас”, перший гравець який дістав карти має зобов’язання ліцитувати тип розкладення.

Команда, яка призначила ліцитацію, відкриває розкладання через гравця, який вперше оголосив цей тип розкладення під час ліцитації.

Команда, яка присуджила ліцитацію, вважається переможна, якщо після проводення розкладання один із партнерів виходить на першому місці (подає перший всі карти з рук). Розкладання продовжується до встановлення останнього місця.

 

Виграє команда, яка нагромаджує більшість очок гри, протягом мінімум чотирьох розкладань.

Невиконання ігрових зобов’язань призводить до скасування розкладання та 12 очок штрафу від команди винного гравця.

  1. Карти з особливими властивостями

– карти, позначені „До”, відкривають гру у розкладаннях Сарабанда та Музикандо;

– карти, позначені музичною нотою та овалом, відкривають гру для розкладань Гліссандо та Парада;

– карти, позначені # (дієз), блокують на одну чергу слідуючого гравця із тим, хто поставив карту;

– карти, позначені ♮ (бекар) блокують на одну чергу наступного та попереднього гравця із тим, хто поставив карту;

– карти, позначені ♭ (бемоль) блокують на одну чергу попереднього гравця із тим, хто поставив карту;

– карта, позначена (пауза), призводить до блокування всіх гравців, та дає право гравцеві який поставив її, зробити всі можливі ставлення які вимагаються в грі, включаючи і ті, що позначені дієзом, бемольом та бекаром.

Блокування впливають на всіх гравців у грі, незалежно від напряму, тривають тільки одну чергу і не кумулюються.

Коли карта, позначена (пауза), ставиться як остання карта, передається партнерови команди право ставити будь-яку іншу карту.

Гравці автоматично розблоковуються після слідуючого ставлення або „пас” гравця на черзі.

 

  1. Блокуючі карти та умови розкладання

У Сарабанді та Гліссандо карти, позначені дієзом, бемольом, бекаром та паузою, можуть бути розміщені над будь-якою картою, яка має їхній колір, з умовою, що б ця карта мала всі чотири сторони зайняті.

У Параді та Музикандо карти, позначені дієзом, бемольом, бекаром та паузою, можуть використовуватися тільки тоді, коли на столі вже поставлені карти відповідних кольорів.

Ставлення цих карт не є обов’язковою.

 

 

 

  1. Правила розкладання

 

Сарабанда (С):

Гравець, який вибрал цей тип розкладання, подає книгу До, незалежно від кольору.

Наступні гравці повинні ставити поруч, на будь-якій стороні вже поставленої карти, другі карти з музичними нотами по музичному порядку, вище або нижче, незалежно від кольору.

Розкладання продовжує дотримуватися того ж правила, і музичні ноти До та Сі дозволено ставити одну біля другої.

Якщо один гравець не має карту, яка відповідає вимогам гри, він, у свою чергу, оголошує „пас”, таким чином даючи наступному гравцю право ставити карту.

 

Гліссандо (Г):

Гравець, який вибрал цей тип розкладання ставить початкову карту – представлену картою, що містить архаїчний інструмент (позначену овалом) – незалежно від кольору. Наступний гравець повинен ставити поруч (праворуч-ліворуч) карту з наступною, верхньою чи нижньою нотою, за музичнем значенням, незалежно від кольору.

Гравці ставитимуть карти відповідно до того самого правила, щоб результат був ряд музичної гами, зростаючої або спадної, в будь-якому напрямку. Рядок може бути продовжений скільки можна, відкриття іншого рядка можливе лише з іншої карти, що містить архаїчний інструмент (позначений овалом).

Карта відкриття іншого рядка ставиться поруч із будь-якою карткою з рядка з якого робиться ковзання (вгору або вниз), і містить негайно слідуючу музичну ноту, вищу або нищу тієї карти.

Дві відкривальні карти на одному ряді не дозволяються.

Розкладання продовжує дотримуватися того ж правила, і музичні ноти До та Сі дозволено ставити одну біля другої.

Якщо один гравець не має карту, яка відповідає вимогам гри, він, у свою чергу, оголошує „пас”, таким чином даючи наступному гравцю право ставити карту.

 

 

 

Парада (П):

Гравець, який вибрал цей тип рокладання, ставить першу карту на стол обличчям догори, обов’язково одну карту, яка містить архаїчний інструмент (позначену овалом), будь-якого кольору.

Наступний гравець буде ставити карту з нижчою або вищою музичною нотою того ж кольору або будь-яку іншу відкривальну карту. Якщо у нього немає карти, яка відповідає вимогам гри, він кажить „пас”, таким чином даючи наступному гравцю право ставити свою карту.

Розкладання продовжує дотримуватися того ж правила, і музичні ноти До та Сі не дозволено ставити одну біля другої.

Карти будуть розкладатисся вертикально по музичні гамі кожного кольору та горизонтально в гамі відкривальних карт.

Бемолі, бикари, дієзи і паузи будуть розміщені над відкривальною картою кольору до якого вони належать.

 

Музикандо (М):

Гравець, який вибрав Музикандо, починає гру, ставивши карту, що містить записку „До”, незалежно від кольору, обличчям догори.

Наступний гравець повинен ставити зверху іншу карту з наступною нотою того ж самого кольору або поруч, будь-яку іншу карту, яка відкриває новий колір (нота До). Якщо у нього немає карти, яка відповідає вимогам гри, він кажить „пас”, таким чином даючи наступному гравцю право ставити карту.

Бемолі, бекарі, дієзи та пауза будуть розташовані поруч (вгорі або внизу) відкриваючої карти або пакету гральних карт того кольору. При заповненні пакета колірної серії над ним розміщується карта з відповідною графічною графікою.

 

 

VII. Очки

Очки кожної команди розраховуються відповідно до вартості місця зайнятого кожним гравцем, значенням рівені ліцитації та значенням розкладанням.

Очки представлені в наступній таблиці:

Місце в конкуренції Рівень ліцитації Значення розкладання
I II III IV 1 2 3 4 M П Г С
Очки 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1

 

VIII. Розрахунок очок

Рахунок – це кількість очок, нагромаждених командами під час одної гри, і розраховується для кожного окремого розкладання. Повна гра містить принаймні чотири розкладання (дійсні та оформлені контракти). Остаточний рахунок – це сума очок, нагромаджених кожною командою наприкінці числа ігор узгоджених спочатку.

Рахунок за розкладаннями підраховується таким чином:

 

  1. Кожна команда нагромаджовує бали, що відповідають місцю в результаті змагання кожного гравця.

2а. Команда, яка присудила та завершила контракт, отримує додаткові очки, що відповідають рівені ліцитації та вартістю розкладанню.

2b. Команді, яка присудила контракт та не зробила цього, віднімаються бали, що відповідають рівені ліцитації та вартістю розкладанню.

  1. Неможливість останнього гравця поставити всі свої карти з рук призводить до втрати очка рахунка (втрата 4 місця = 1 бал).
  2. Оцінююча таблиця

Рахунок зберігається в таблиці такого типу:

Команда Пн-Пд Команда Сх-Зх
Присуджений контракт Очки

розкладання

Очки

нагромаджені

Очки

нагромаджені

Очки

розкладання

Присуджений контракт
Загальна кількість ігри Загальна кількість ігри

 

  1. Індивідуальний варіант гри (від 2 до 8 гравців для пакету карт):

Розміщення учасників за столом

З пакета вибирається одно число карт, яке дорівнює кількість гравців (від двох до восьми учасників), які відрізняються за значенням музичної ноти, у порядку зростання, починаючи з нотою До. Якщо є вісім гравців, також буде використана карта, що представляє Гвідо Д’Ареццо. Цей набір змішується і розділюється кожному гравцю, по одні карті обличчям донизу, в напрямку за годинниковою стрілкою. Гравці сидять за столом у порядку, вказаному за позначенням карт: До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі. Якщо є вісім гравців, той, хто має карту Гвідо Д’Ареццо, сидить на якому місці захочи.

Як грати

Перший тур починається гравцем, який має карту „До”. Він змішує і розділює по сім карт, по одні, обличчям вниз, починаючи з гравця ліворуч. Якщо є менше восьми гравців, решту гральних карт ставляться пакет на стіл, обличчям вниз.

Гравець зліва гравця, що поділив карти, робить перший вибір, будь-який з чотирьох типів розкладання. Цей гравець відкриє розкладання.

Під час курсу розкладань гравці, які оголошують „пас”, повинні підняти карту з пакета що на столі. Коли картовий пакет вичерпаний, вислів „пас” дає наступному гравцю право ставити карту.

Вичерпання або відсутність пакета карт на столі породжує до зобов’язання розкладання карт, необхідні для гри.

Сугестія: ігри в чотирьох і восьми гравців дозволяють розподілити всі карти в однаковій кількості. У цих випадках ви можете застосувати варіант ліцитації та обчислити відповідний рахунок.

Невиконання вимог щодо ігри призводить до скасування розкладанню в курсі та 11 очок штрафу винуватому гравцю.

Наступні тури відбуваються так: гравець, який зробив попередній вибір, змішує і ділить карти, гра відбуваючись, поки не буде вичерпано кількість турів встановлено спочатку.

Повна гра складається з декількох розкладань – кратне число кількості учасників.

Переможець одного розкладання – це гравець, який вперше подасть всі карти з рук. Розкладання продовжується до встановлення останнього гравця.

Переможцем повної гри є той, хто накопичив найбільшу кількість очок у загальній таблиці.

Розрахунок очок

Точки кожного гравця розраховуються наступним чином: додаються очки отримані в оцінюючі таблиці з вартістю вибраного розкладання.

Гравець на останньому місці отримує одно очко, передостанний отримує два очки і так далі, гравець на першому місці отримує кількість балів, рівних кількості учасників.

Неможливість останнього гравця поставити всі свої карти з рук призводить до втрати очка (втрачено останнє місце = 1 бал).

Очки можуть бути централізованими у таблиці такого типу.

Таблиця провідник для рахунку.

(Доступно для чотирьох гравців)

 

Ліцитація

Очки

Ліцитація

Очки

Ліцитація

Очки

Ліцитація

Очки

Сума Сума Сума Сума

 

Калькулятор рахунку для Музикандо у чотири гравці, парами:

 

Калькулятор рахунку

Музикандо Парада Гліссандо Сарабанда Перше

місце

2 місце 3 місце 4 місце
4 3 2 1 4 3 2 1

 

 

Реалізовані контракти Нереалізовані контракти

Місце в таблиці лідерів 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4
Рівень і контракт (Вартість) Отримані очки
4М (8) 15 14

 

13 -3 -4 -5
3М (7) 14 13

 

12 -2 -3 -4
2М (6) 13 12

 

11 -1 -2 -3
1М (5) 12 11

 

10 0 -1 -2
4П (7) 14 13

 

12 -2 -3 -4
3П (6) 13 12

 

11 -1 -2 -3
2П (5) 12 11

 

10 0 -1 -2
1П (4) 11 10

 

9 1 0 -1
4Г (6) 13 12

 

11 -1 -2 -3
3Г (5) 12 11

 

10 0 -1 -2
2Г (4) 11 10

 

9 1 0 -1
1Г (3) 10 9

 

8 2 1 0
4С (5) 12 11

 

10 0 -1 -2
3С (4) 11 10

 

9 1 0 -1
2С (3) 10 9

 

8 2 1 0
1С (2) 9 8

 

7 3 2 1

Comentarii