Πώς παίζεται

  • Despre noi

μετάφραση: Ιωάννα Κυριακίδου (Ioanna Kiriakidou)

 

Πώς πaiζεται

  1. Περιγραφή του παιχνιδιού

Η τράπουλα περιέχει 56 κάρτες, που κατηγοριοποιούνται σε 7 διαφορετικές ομάδες με βάση το χρώμα κάθε κάρτας. Σε κάθε ομάδα χρώματος αναλογούν 7 κάρτες με αντιπροσωπευτικές μουσικές νότες (ΝΤΟ- ΣΙ) και αξίες. Σε κάθε ομάδα χρώματος αναλογεί μια όγδοη κάρτα- αξία, η οποία συμβολίζεται με ένα από τα σημεία αλλοιώσεων που συναντάμε στη μουσική κλίμακα: για την ομάδα χρώματος κόκκινη και πορτοκαλί- δίεση (#), για την ομάδα χρώματος κίτρινη και πράσινη- αναίρεση (♮), για την ομάδα χρώματος μπλέ και λουλακί- ύφεση (♭) και για την ομάδα χρώματος βιολετί- παύση (pauza).

Ομάδα χρώματος κοκκινη: ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, δίεση (#). Η κάρτα ΝΤΟ έχει σαν κεντρικό σύμβολο το σχήμα οβάλ. Η κάρτα με το σημείο αλλοίωσης της δίεσης συμβολίζεται με την αξία της δίεσης (#) και έχει σαν κεντρικό πρόσωπο τον μουσικό Wolfgang Amadeus Mozart.

Ομάδα χρώματος πορτοκαλί: ΝΤΟ,ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, δίεση (#). Η κάρτα ΡΕ έχει σαν κεντρικό σύμβολο το σχήμα οβάλ. Η κάρτα με με το σημείο αλλοίωσης της δίεσης συμβολίζεται με την αξία της δίεσης (#) και έχει σαν κεντρικό πρόσωπο το μουσικό Franz Liszt.

Ομάδα χρώματος κιτρινη: ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, αναίρεση (♮). Η κάρτα ΜΙ έχει σαν κεντρικό σύμβολο το σχήμα οβάλ. Η κάρτα με το σημείο αλλοίωσης της αναίρεσης συμβολίζεται με την αξία της αναίρεσης (♮) και έχει σαν κεντρικό πρόσωπο το μουσικό Ludwig van Beethoven.

Ομάδα χρώματος πράσινη: ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, αναίρεση (♮). Η κάρτα ΦΑ έχει σαν κεντρικό σύμβολο το σχήμα οβάλ. Η κάρτα με το σημείο αλλοίωσης της αναίρεσης συμβολίζεται με την αξία της αναίρεσης (♮) και έχει σαν κεντρικό πρόσωπο το μουσικό Frederic Chopin.

Όμαδα χρώματος μπλέ: ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, ύφεση (♭). Η κάρτα ΣΟΛ έχει σαν κεντρικό σύμβολο το σχήμα οβάλ. Η κάρτα με το σημείο αλλοίωσης της ύφεσης συμβολίζεται με την αξία της ύφεσης (♭) και έχει σαν κεντρικό πρόσωπο τον μουσικό Johan Sebastian Bach.

Ομάδα χρώματος λουλακί: ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, ύφεση (♭). Η κάρτα ΛΑ έχει σαν κεντρικό σύμβολο το σχήμα οβάλ. Η κάρτα με το σημείο αλλοίωσης της ύφεσης συμβολίζεται με την αξία της ύφεσης (♭) και έχει σαν κεντρικό πρόσωπο τον μουσικό Niccolo Paganini.

Ομάδα χρώματος βιολετί: ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, παύση (pauza). Η κάρτα ΣΙ έχει σαν κεντρικό σύμβολο το σχήμα οβάλ. Η κάρτα με το σημείο της παύσης συμβολίζεται με την αξία της παύσης (pauza) και έχει σαν κεντρικό πρόσωπο το μοναχό Guido d’ Arezzo.

II. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο κάθε παίκτης να απαλλαγεί από τις κάρτες που έχει στο χέρι πρώτος πριν από τους υπόλοιπους παίκτες.

III. Στάδια του παιχνιδού

Το παιχνίδι αποτελείται από 2 στάδια: Α. ΄΄Προσφορά΄΄ και Β. ΄΄Άνοιγμα Φύλλων΄΄.

Α. Μετά την πρώτη φάση της ΄΄Προσφοράς΄΄, καθορίζεται το είδος και το επίπεδο δυσκολίας του ΄΄Ανοίγματος των Φύλλων΄΄.

Είδη ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ είναι: Sarabanda (S), Glissando (G), Parada (P), Muzicando (M). Το επίπεδο δυσκολίας ξεκινά από το 1 μέχρι το 4 και οι ΄΄Προσφορές΄΄ που μπορούν να γίνουν με βάση το βαθμό δυσκολίας είναι πάντα σε αύξουσα σειρά: 1S, 1G, 1P, 1M, 2S, 2G, 2P, 2M, 3S, 3G, 3P, 3M, 4S, 4G, 4P, 4M, Οι ΄΄Προσφορές΄΄ βρίσκονται σε αύξουσα ροή.

Β. Το είδος του ΄΄Ανοίγματος των Φύλλων΄΄, το οποίο έχει προεπιλεχθεί, διεξάγεται με βάση τους παρακάτω κανονισμούς:

Οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι χωρίζονται σε 2 ομάδες οι οποίες παίρνουν το ονομά τους από τα σημεία του ορίζοντα, Β-Ν και Α-Δ (Βορράς- Νότος, Δύση- Ανατολή).

Ο πρώτος παίκτης ανακατέβει την τράπουλα και στην συνέχεια μοιράζει στον κάθε παίκτη από μια κάρτα την κάθε φορά μέχρι να τελειώσει η τράπουλα, με τη φορά του ρολογιού και γυρισμένη με την όψη προς τα κάτω. Όταν τελειώσει η παραπάνω διαδικασία στον κάθε συμμετέχοντα πρέπει να αναλογούν 14 κάρτες.

Μετά το μοίρασμα των καρτών , ο πρώτος παίκτης στην σειρά ξεκινά το παιχνίδι κάνοντας μια ΄΄Προσφορά΄΄. Ο ίδιος στην συνέχεια θα πρέπει να λάβει υπόψη του την αυξητική υπεροχή των ειδών ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ που υπάρχουν: Sarabanda (S), Glissando (G), Parada (P), Muzicando (M).

Το στάδιο της ΄΄Προσφορας΄΄ καθορίζει το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού, το είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄ ή την μη αποδοχή του είδους ΄Προσφοράς΄΄ (πάσο).

Η ΄΄Προσφορά΄΄ δεν τίθεται σε εφαρμογή όταν 3 διαδοχικοί παίκτες πουν ΄΄πάσο΄΄, καθιστώντας έτσι την τελευταία ένδειξη ΄΄Προσφοράς΄΄ μη εφικτή.

Στην περίπτωση όπου 4 διαδοχικοί παίκτες πουν ΄΄πάσο΄΄, ο πρώτος παίκτης που ξεκινά το παιχνίδι οφείλει να ξεκινήσει ένα καινούργιο γύρο παιχνιδιού, προτείνοντας έτσι ένα καινούργιο είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄.

Η ομάδα που κέρδισε το καινούργιο είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄ ξεκινά το παιγνίδι ανοίγοντας τα φύλλα- κάρτες με τον παίκτη της ίδιας ομάδας που ανακοίνωσε το είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄.

Η ομάδα που κέρδισε το είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄, θεωρείται νικήτρια εάν και εφόσον ένας από τους συμπαίκτες της συγκεκριμένης ομάδας τελειώσει πρώτος την παρτίδα (ο συμμετέχοντας πρέπει να ριξει στο τραπέζι όλες τις κάρτες που έχει στο χέρι). Η παρτίδα συνεχίζεται κανονικά μέχρις ότου ένας από τους συμμετέχοντες να καταλάβει την τελευταία θέση στην βαθμολογία.

Η ομάδα που έχει τους περισσότερους πόντους στο τέλος και μετά από τουλάχιστον 4 συνεχόμενες παρτίδες κερδίζει.

Η μη τήρηση των κανονισμών του παιχνιδιού οδηγεί στην ακύρωση της τρέχουσας παρτίδας και στην μείωση 12 βαθμών για την ομάδα του παίκτη που δεν τήρησε τους κανονισμούς.

IV. Κάρτες με ειδικές ιδιότητες

– Οι κάρτες με την ένδειξη ΝΤΟ, είναι οι κάρτες ανοίγματος που χρησιμοποιούνται στα είδη ανοιγμάτων Sarabanda και Muzicando.

– Οι κάρτες με την ένδειξη οποιασδήποτε μουσικής νότας και σχήματος οβάλ είναι οι κάρτες ανοίγματος στα είδη ανοιγμάτων Glissando και Parada.

– Οι κάρτες με την ένδειξη δίεση (#), αποτρέπουν τον επόμενο παίκτη στη σειρά να κατεβάσει κάποια κάρτα για έναν ολόκληρο γύρο.

– Οι κάρτες με την ένδειξη αναίρεση (♮), αποτρέπουν τον επόμενο παίκτη καθώς και τον προηγούμενο παίκτη στη σειρά να κατεβάσουν κάποια κάρτα για έναν ολόκληρο γύρο.

– Οι κάρτες με την ένδειξη ύφεση (♭), αποτρέπουν τον προηγούμενο παίκτη στη σειρά να κατεβάσει κάποια κάρτα για έναν ολόκληρο γύρο.

– Η κάρτα με την ένδειξη της παύσης (pauza), αποτρέπει όλους τους συμμετέχοντες να κατεβάσουν κάποια κάρτα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον παίκτη που κατέβασε την κάρτα με την ένδειξη την παύσης, να κατεβάσει όσους συνδυασμούς καρτών έχει στα χέρια του, συμπεριλαβανομένων των καρτών με την ένδειξη δίεση (#), αναίρεση (♮), και ύφεση (♭), αν είναι ανάγκη.

Η διαδικασία αποτροπής ή αποκλεισμού έχει επίδραση σε όλους τους συμμετέχοντες του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως ομάδας και έχει διάρκεια ενός γύρου και δεν αρθροίζονται οι διαδικασίες του αποκλεισμού. Όταν η κάρτα με την ένδειξη της παύσης (pauza) τοποθετείται στο τραπέζι σαν η τελευταία κάρτα στην συγκεκριμένη παρτίδα, τότε το δικαίωμα κατάθεσης οποιασδήποτε κάρτας περνά στο συμπαίκτη της συγκεκριμένης ομάδας.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παύουν να είναι αποκλεισμένοι όταν ο επόμενος παίκτης στη σειρά κατεβάσει κάποια άλλη κάρτα ή πει ΄΄πάσο΄΄.

V. Κάρτες αποκλεισμού και συνθήκες για είδη ΄΄Ανοιγμάτων΄΄

Στα είδη ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ Sarabanda και Glissando, οι κάρτες με τις ενδείξεις της δίεσης, αναίρεσης, ύφεσης και παύσης μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από οποιαδήποτε άλλη κάρτα η οποία έχει το ίδιο χρώμα.

Στα είδη ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ Parada και Muzicando, οι κάρτες με τις ενδείξεις της δίεσης, αναίρεσης, ύφεσης και παύσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν οι κάρτες ΄΄Ανοίγματος΄΄ των αντίστοιχων χρωμάτων εμφανίζονται στο τραπέζι.

Η κατάθεση αυτών των κάρτων στο τραπέζι δεν είναι υποχρεωτική.

VI. Κανόνες ειδών ΄΄Ανοιγμάτων΄΄

Sarabanda (S)

Ο παίκτης ο οποίος επέλεξε αυτό το είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄ ξεκινά το παιχνίδι τοποθετώντας στο τραπέζι την κάρτα ΝΤΟ, ανεξαρτήτως χρώματος.

Οι επόμενοι παίκτες στη σειρά θα πρέπει να τοποθετήσουν σε κάθε μία από τις πλευρές της κάρτας που υποβλήθηκε στο τραπέζι, κάρτες που απεικονίζουν τις επόμενες μουσικές νότες με μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία και ανεξαρτήτως χρώματος.

Το ΄΄Άνοιγμα΄΄ συνεχίζεται με βάση τους ίδιους κανονισμούς ενώ οι αντίστοιχες μουσικές νότες ΝΤΟ και ΣΙ επιτρέπουν την αμοιβαία ένταξη στην τρέχουσα παρτίδα.

Στην περίπτωση που ο παίκτης στην σειρά δεν διαθέτει την κατάλληλη κάρτα, η οποία απαιτείται, λέει ΄΄πάσο΄΄, δίνοντας έτσι στον επόμενο παίκτη το δικαίωμα να κατεβάσει κάποια άλλη κάρτα.

Glissando (G)

Ο παίκτης που επέλεξε αυτό το είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄, ξεκινά το παιχνίδι με την κάρτα που έχει σαν σύμβολο ένα αρχαϊκό μουσικό όργανο (σημειωμένο με οβάλ), ανεξαρτήτως χρώματος.

Ο επόμενος παίκτης θα πρέπει να τοποθετήσει δίπλα (δεξιά-αριστερά) στην συγκεκριμένη κάρτα, μια άλλη κάρτα που απεικονίζει την αμέσως επόμενη μουσική νότα, μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας και ανεξαρτήτως χρώματος.

Οι παίκτες τοποθετούν τις κάρτες στο τραπέζι με βάση τους ίδιους κανονισμούς, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια σειρά από μουσικές νότες ξεκινώντας από τις ψηλότερες και καταλήγοντας στις χαμηλότερες αξίες.

Η σειρά μπορεί να επεκταθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Το άνοιγμα κάποιας άλλης σειράς είναι εφικτό μόνο με μια κάρτα που περιέχει ένα αρχαϊκό μουσικό όργανο (σημειωμένο με οβάλ).

Η κάρτα ΄΄Ανοίγματος΄΄ μιας άλλης σειράς τοποθετείται παράλληλα με τη σειρά των καρτών (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) και αντιστοιχεί με την επόμενη μουσική νότα, ψηλότερης ή χαμηλότερης αξίας.

Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα 2 καρτών στην ίδια σειρά. Η παρτίδα συνεχίζεται κανονικά και με βάση τους κανονισμούς ενώ οι μουσικές νότες ΝΤΟ και ΣΙ επιτρέπουν την αμοιβαία ένταξη στην τρέχουσα παρτίδα.

Στην περίπτωση που ο παίκτης στην σειρά δεν διαθέτει την κατάλληλη κάρτα, η οποία απαιτειται, λέει ΄΄πάσο΄΄, δίνοντας έτσι στον επόμενο παίκτη το δικαίωμα να κατεβάσει κάποια άλλη κάρτα.

Parada (P)

Ο παίκτης που επέλεξε αυτό το είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄, ξεκινά το παιχνίδι ρίχνοντας την πρώτη κάρτα στο τραπέζι με την όψη προς τα πάνω. Η κάρτα ανοίγματος πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει ένα αρχαϊκό μουσικό όργανο (σημειωμένο με οβάλ) και ανεξαρτήτως χρώματος.

Ο παίκτης στην σειρά τοποθετεί μια κάρτα που περιέχει μια μουσική νότα μεγαλύτερης ή μικρότερης μουσικής αξίας και ιδίου χρώματος.

Σε περίπτωση που ο παίκτης στην σειρά δεν διαθέτει την κατάλληλη κάρτα, η οποία απαιτείται, λέει ΄΄πάσο΄΄, δίνοντας έτσι στον επόμενο παίκτη το δικαίωμα να κατεβάσει κάποια άλλη κάρτα.

Η παρτίδα συνεχίζεται κανονικά και με βάση τους κανονισμούς ενώ οι μουσικές νότες ΝΤΟ και ΣΙ επιτρέπουν την αμοιβαία ένταξη στην τρέχουσα παρτίδα.

Η τοποθέτηση των καρτών γίνεται κάθετα με βάση το χρώμα και οριζόντια με βάση τις μουσικές νότες.

Οι κάρτες με τις ενδείξεις της ύφεσης, αναίρεσης, δίεσης και παύσης τοποθετουνται πάνω από τις κάρτες ΄΄Ανοίγματος΄΄ των αντίστοιχων χρωμάτων.

Muzicando (M)

Ο παίκτης που επέλεξε αυτό το είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄ ξεκινά το παιχνίδι τοποθετώντας την πρώτη κάρτα στο τραπέζι που αντιπροσωπεύει την μουσική νότα ΝΤΟ, ανεξαρτήτως χρώματος και με την όψη προς τα πάνω.

Ο παίκτης στη σειρά τοποθετεί μια κάρτα πάνω από την κάρτα ανοίγματος, η οποία έχει σαν σύμβολο την αμέσως επόμενη νότα και έχει το ίδιο χρώμα ή δίπλα σε οποιαδήποτε άλλη κάρτα ανοίγματος ενός νέου χρώματος (νότα ΝΤΟ).

Σε περίπτωση που ο παίκτης στην σειρά δεν διαθέτει την κατάλληλη κάρτα, η οποία απαιτειται, λέει ΄΄πάσο΄΄, δίνοντας έτσι στον επόμενο παίκτη το δικαίωμα να κατεβάσει κάποια άλλη κάρτα.

Η παρτίδα συνεχίζεται κανονικά και με βάση τους ίδιους κανονισμούς μέχρις ότου να εξαντληθούν οι κάρτες.

Οι κάρτες με τις ενδείξεις της ύφεσης, αναίρεσης, δίεσης και παύσης τοποθετουνται δίπλα (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) από την κάρτα άνοιγμα ή δίπλα από την σειρά καρτών των αντίστοιχων χρωμάτων.

Κατά την συμπλήρωση μιας σειράς καρτών ιδίου χρώματος, η κάρτα με το αντίστοιχο μουσικό όργανο τοποθετείται πάνω από την σειρά καρτών του ιδίου χρώματος.

VII. Βαθμολογία

Η βαθμολογία κάθε ομάδας υπολογίζεται με βάση τη βαθμολογική κατάταξη κάθε παίκτη, το επίπεδο δυσκολίας και τέλος με βάση το επίπεδο των ειδών ΄΄Ανοιγμάτων΄΄.

Η βαθμολογική κατάταξη απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Βαθμοί Σειρά κατάταξης Βαθμός δυσκολίας ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ Επίπεδο ΄΄Ανοιγμάτων
I II III IV 1 2 3 4 M P G S
4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1

VIII. Υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας

Η συνολική βαθμολογία είναι η συλλογή βαθμών κάθε ομάδας κατά την διάρκεια μιας παρτίδας παιχνιδιού και υπολογίζεται για κάθε είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄ ξεχωριστα. Ένας ολοκληρωμένος γύρος έχει τουλάχιστον 4 γύρους.

Η τελική βαθμολογία είναι η συλλογή βαθμών κάθε ομάδας στο τέλος κάθε παρτίδας που έχει συμφωνηθεί.

Η βαθμολογία κάθε ΄΄Ανοίγματος΄΄ υπολογίζεται ως έχει:

  1. Η κάθε ομάδα συγκεντρώνει βαθμούς που αντιστοιχούν στη θέση την οποία κατέλαβε ο παίκτης της αντίστοιχης ομάδας.
  2. Α. Η ομάδα που κερδίζει την ΄΄Προσφορά΄΄ και καταφέρνει να την φέρει εις πέρας με επιτυχία, κερδίζει επιπλέον βαθμούς που αντιστοιχούν στο επίπεδο της δυσκολίας του παιχνιδιού και στο είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄ που τέθηκε σε εφαρμογή.

2. Β. Η ομάδα που κερδίζει την ΄΄Προσφορά΄΄ αλλά δεν καταφέρνει να την φέρει εις πέρας με επιτυχία χάνει τους βαθμούς που αναλογούν στο επίπεδο της δυσκολίας του παιγνιδιού και στο είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄ που τέθηκε σε εφαρμογή.

3. Η αποτυχία του τελευταίου παίκτη στην σείρα να απαλλαγεί από όλες τις κάρτες που έχει στο χέρι οδηγεί στην αποτυχία διεκδίκησης κάποιας θέσης από την συνολική κατάταξη (καταταγή 4ης θέσης = 1 βαθμό).

IX. Πίνακας βαθμολογιών

Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο- πίνακα βαθμολογιών:

Ομάδα Β-Ν Ομάδα Α-Δ
΄΄Προσφορά΄΄ σε εφαρμογή Βαθμός ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ Συνολικοί Βαθμοί Συνολικοί Βαθμοί Βαθμός ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ ΄΄Προσφορά΄΄ σε εφαρμογή
Συνολική Βαθμολογία Παιχνιδιού Συνολική Βαθμολογία Παιχνιδιού

X. Ατομική εκδοχή του παιχνιδιού (από 2 έως 8 παίκτες για μια τράπουλα)

Τοποθέτηση των παικτών στο τραπέζι του παιχνιδιού.

Από την τράπουλα επιλέγεται ένας αριθμός καρτών ίσο με τον αριθμό των παικτών (από 2 έως 8 συμμετέχοντες), με διαφορετική αξία μουσικής νοτας και κατά αύξουσα σειρά αρχίζοντας από την νότα ΝΤΟ.

Στην περίπτωση όπου υπάρχουν 8 παίκτες θα χρησιμοποιηθεί από την τράπουλα και η κάρτα που απεικονίζει τον Guido d’ Arezzo.

Οι κάρτες που επιλέχθηκαν ανακατέβονται και μοιράζονται στον κάθε παίκτη, από μια κάρτα, με την όψη προς τα κάτω και με την φορά του ρολογιού.

Οι παίκτες κάθονται στο τραπέζι με βάση την σειρά που δίνεται από τον συμβολισμό των καρτών: ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ. Στην περίπτωση που υπάρχουν 8 παίκτες, ο παίκτης που έχει στην κατοχή του την κάρτα Guido d’ Arezzo έχει την δυνατότητα να επιλέξει σε ποια σειρά θα καθίσει.

Πώς παίζεται

Ο πρώτος γύρος ξεκινά με τον παίκτη που έχει στην κατοχή του την νότα ΝΤΟ. Ο ίδιος πρέπει να ανακατέψει και να μοιράσει από 7 κάρτες, μια μια την κάθε φορά, με την όψη προς τα κάτω και ξεκινώντας από τον παίκτη που βρίσκεται στα αριστερά του. Στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι από 8 παίκτες, οι υπόλοιπες κάρτες τοποθετούνται στο τραπέζι και με την όψη προς τα κάτω.

Ο παίκτης που βρίσκεται στα αριστερά εκείνου που μοίρασε τις κάρτες, διαλέγει το πρώτο είδος ΄΄Ανοίγματος΄΄. Ο ίδιος στην συνέχεια θα ξεκινήσει την παρτίδα.

Κατά την διάρκεια της παρτίδας, οι παίκτες που λένε ΄΄πάσο΄΄ είναι υπόχρεοι να πάρουν μια άλλη κάρτα από τις υπόλοιπες κάρτες που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Όταν η τράπουλα έχει εξαντληθεί, η διαδικασία μη αποδοχής (πάσο) δίνει το δικαίωμα στον επόμενο παίκτη στην σειρά να κατεβάσει μια άλλη κάρτα.

Η έλλειψη καρτών από το τραπέζι οδηγεί στην ανάγκη οι παίκτες να κατεβάσουν οτιδήποτε κάρτες έχουν στα χέρια τους.

Εισήγηση: τα παιχνίδια μεταξύ 4 και 8 συμμετέχοντων δίνουν την δυνατότητα να διανέμονται οι κάρτες σε ίσο αριθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η εκδοχή του παιχνιδιού όπου λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο δυσκολίας των ΄΄Ανοιγμάτων΄΄.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του παιχνιδιού οδηγεί στην ακύρωση της τρέχουσας παρτίδας και στην ποινή με μείωση 11 βαθμών στον παίκτη που έχει παραβεί τους κανονισμούς.

Οι επόμενοι γύροι διεξάγονται ως εξής: ο παίκτης που έκανε την παραπάνω επιλογή (Άνοιγμα) ανακατεύει και μοιράζει τις κάρτες. Η παρτίδα διεξάγεται κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση των γύρων που έχουν συμφωνηθεί.

Μια ολοκληρωμένη παρτίδα αποτελείται από μια σειρά ειδών ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ που είναι πολλαπλάσιο του αριθμού των συμμετεχόντων.

Ο νικητής κάποιου γύρου είναι ο παίκτης που κατεβάζει πρώτος όλες τις κάρτες που έχει στα χέρια του. Η παρτίδα συνεχίζεται μέχρις ότου να καταληφθεί και η τελευταία θέση στην συνολική κατάταξη.

Ο νικητής ενός ολοκληρωμένου παιχνιδιού είναι ο παίκτης που κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στη γενική κατάταξη.

Υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας

Οι βαθμοί κάθε παίκτη υπολογίζονται ακολούθως:

Αρθροίζονται οι βαθμοί από την γενική κατάταξη και με την αξία του είδους ΄΄Ανοίγματος΄΄ που προεπιλέχθηκε.

Ο παίκτης που βρίσκεται στην τελευταία θέση παίρνει 1 βαθμό, ο προτελευταίος παίρνει 2 βαθμούς, και ούτω κάθε εξής. Ο παίκτης που βρίσκεται στην πρώτη θέση παίρνει τον αντίστοιχο αριθμό που αναλογεί σε βαθμούς ίσο με τον αριθμό των συμμετέχοντων.

Η μη δυνατότητα του τελευταίου παίκτη να ρίξει όλες τις κάρτες που έχει στο χέρι οδηγεί στην απώλεια του βαθμού από την συνολική κατάταξη (καταταγή τελευταίας θέσης = 1 βαθμό).

Οι συνολικοί βαθμοί μπορούν να συγκεντρωθούν στον ακόλουθο τύπο- πίνακα.

Οδηγός- Πίνακας Βαθμολογίας

(διαθέσιμος για 8 παίκτες)

Επίπεδο ΄΄Ανοιγμάτων΄΄ Sarabanda1 Βαθμός Glissando2 Βαθμοί Parada3 Βαθμοί Muzicando4 Βαθμοί
Βαθμοί Συνολικής Κατάταξης= 1η θέση= 8 βαθμούς, 2η θέση= 7 βαθμούς, 3η θέση= 6 βαθμούς,4η θέση= 5 βαθμούς, 5η θέση= 4 βαθμούς, 6η θέση= 3 βαθμούς, 7η θέση= 2 βαθμούς, 8η θέση= 1 βαθμός
1ος Παίκτης 2ος Παίκτης 3ος Παίκτης 4ος Παίκτης 5ος Παίκτης 6ος Παίκτης 7ος Παίκτης 8ος Παίκτης

Comentarii