Hogy kell játszani

  • Despre noi

Fordítás: Miklós Szentpály & Andrea Dobes, Ioan J. Popescu

Játékszabályok

I. A kártyák leírása

A csomag 56 darab kártyát tartalmaz, amely hét különböző színsorból áll mindegyikben hét különböző értékű lappal (ezek a szolmizációs hangoknak felelnek meg). Ezeken kívül mindegyik színhez tartozik egy 8-adik lap, amelyet egy zenei jel jelöl. A piros és narancs színsor 8-adik lapja a kereszt (#); a sárgáé és a zöldé a feloldójel (♮); a kéké és az indigóé a bé (♭); az ibolya kék színsoré pedig a szünetjel (pauza).

A PIROS sor: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, kereszt. A Dó-t egy ovális jelzi; a keresztet a „#”zenei jel és Wolfgang Amadeus Mozart portréja van rajta egy ovális keretben.

A NARANCS sor: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, kereszt. A Ré-t egy ovális jelzi; a keresztet a „#”– zenei jel és Liszt Ferenc portréja van rajta egy ovális keretben.

A SÁRGA sor: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, feloldójel. A Mi-t egy ovális jelzi; a feloldójelet a „♮”– zenei jel és Ludwig van Beethoven portréja van rajta egy ovális keretben.

A ZÖLD sor: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, feloldójel. A Fá-t egy ovális jelzi; a feloldójelet a „♮”zenei jel és Frédéric Chopin portréja van rajta egy ovális keretben.

A KÉK sor: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, bé. A Szó-t egy ovális jelzi; a bé-t a „♭”– zenei jel jelöli és Johann Sebastian Bach portréja van rajta egy ovális keretben.

Az INDIGÓ sor: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, bé. A Lá-t egy ovális jelzi; a bé-t a „♭”zenei jel jelöli és Niccolò Paganini portréja van rajta egy ovális keretben.

Az IBOLYA KÉK sor: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, szünet. A Ti-t egy ovális jelzi; a „pauza” szünetet a zenei jel és Guido d’Arezzo szerzetes portréja van rajta egy ovális keretben.

II. A játék célja:

Az nyer, aki elsőnek rakja le az összes lapját és a játék végére a legtöbb pontot gyűjti össze.

III. A játék szakaszai

A. A licitálás

B. A lejátszás

A. A licitálás során a játékosok meghatározzák a lejátszás típusát és szintjét.

– A típusok a következők: Sarabanda (S), Glissando (G), Parada (P), Muzicando (M).

– Minden lejátszásnak négy szintje lehet.

– A licit értékei tehát, emelkedő sorrendben: 1S, 1G, 1P, 1M, 2S, 2G, 2P, 2M, 3S, 3G, 3P, 3M, 4S, 4G, 4P, 4M.

– Csak emelkedő sorrendben lehet licitálni.

A játék elején a játékosok két csapatot alkotnak: észak – dél és nyugat – kelet irányban. Az első játékos, az óra járásának megfelelő irányban, egyesével fejenként tizennégy lapot oszt ki minden résztvevőnek képpel lefelé. A lapok megtekintése után az első játékos licitál a lejátszás típusok emelkedési sorrendjének figyelembevételével: Sarabanda (S), Glissando (G), Parada (P), Muzicando (M).

A licitálás során passzolni is lehet. Abban az esetben, ha hárman passzolnak, a licitálás befejeződik jóváhagyva a legutolsó bemondást. Négy egymás utáni passz esetén, az első játékos határozza meg a lejátszás típusát.

B. A lejátszás:

Az a csapat, amelyiknek bemondása eldöntötte a licitálást (felvevő csapat), nyitja meg a lejátszást azzal a játékossal, aki kitalálta a lejátszás típusát. A felvevő csapat akkor nyeri meg a játszmát, ha a lejátszás során valamelyik tagja elsőnek teszi le az összes kártyát. A játék az utolsó helyezettig folytatódik. Az a csapat nyer, amely minimum négy lejátszás után a legtöbb pontot szerzi meg.

A játék szabályainak megszegését 12 ponttal büntetik.

IV. Megkülönböztetett tulajdonságú kártyák

-A Dó-val jelölt kártyák a Sarabanda és Muzicando nyitókártyái;

– A hangjeggyel és oválissal jelölt kártyák a Glissando és Parada nyitókártyái;

– a # (kereszttel) jelölt kártya után a soron következő játékos nem rakhat le lapot;

– a ♮ (feloldójellel) jelölt kártyák után a soron következő két játékos nem rakhat le lapot;

– a ♭ (bével) jelölt kártya blokkolja az előző játékost, aki így egy kör erejéig kimarad a játékból;

– a pauza (szünettel) jelölt kártya után egy kör erejéig minden játékos kimarad; így a szünetet lerakó játékosnak alkalma nyílik arra, hogy a kártyáit, – a keresztet, bét és a feloldójelet is beleértve – a szabályok szerinti sorrendben, lerakja.

A játékból való kimaradás csak egy körre érvényes, de minden játékosra. Nem vonható össze. Ha a (szünettel) jelölt kártyát utolsó kártyaként teszik le, a soron következő csapattag bármelyik kártyáját kijátszhatja.

Passz esetében az előbb jelzett tiltások megszűnnek.

V. A zároló kártyák használatának feltételei a különböző lejátszás típusokban

Sarabanda és Glissando: a kereszt, bé, feloldójel és szünettel jelölt kártyák bármelyik azonos színű kártyára tehető, ha a kártyának már mind a négy oldala foglalt.

Parada és Muzicando: a kereszt, bé, feloldójel és a szünet kártya csak abban az esetben használható, ha a vele megegyező szín nyitókártyáját már kijátszották.

A zároló kártyák használata nem kötelező.

VI. A lejátszás szabályai

Sarabanda (S): Az a játékos, aki ezt a lejátszást választotta, bármilyen színű Dó kártyával kezd. A következő játékos a sorrendnek megfelelő kártyával köteles folytatni, színtől függetlenül. A Dó-t és a Ti-t egymás mellé lehet helyezni. Abban az esetben, ha a játékosnak nincs megfelelő kártyája, passzol, a következő játékos folytatja a játékot.

Glissando (G): Az a játékos, aki ezt a lejátszást választotta, oválissal jelölt kártyával kezd, melyen egy korabeli hangszer látható. A következő játékos köteles melléhelyezni (jobbra vagy balra) egy eggyel magasabb vagy alacsonyabb értékű hangjeggyel ellátott kártyát. Nem kell színre színt rakni. A játékosoknak olyan sorrendben kell elhelyezniük kártyáikat, hogy a végén helyes skála szerint jelenjenek meg a játékban (emelkedő vagy ereszkedő sorrendben).

Új sort csak egy új korabeli hangszerrel jelölt kártyával lehet kezdeni. Az új sor kezdő kártyáját bármelyik előző sor kártyájához lehet illeszteni betartva a skála sorrendjét. A Dó-t és a Ti-t egymás mellé lehet helyezni. Tilos két nyitó kártyát ugyanabba a sorba rakni. Abban az esetben, ha a játékos nem rendelkezik megfelelő kártyával, passzol és a következő játékos folytatja a játékot.

Parada (P): Az a játékos, aki ezt a lejátszást választotta, oválissal jelölt kártyával kezd, melyen egy korabeli hangszer látható. A következő játékos köteles melléhelyezni (jobbra vagy balra) egy eggyel magasabb vagy alacsonyabb értékű hangjeggyel ellátott kártyát, színtől függetlenül, vagy bármilyen más nyitó kártyát. A játékosok olyan sorrendben helyezik el kártyáikat, hogy a végén helyes skála szerint jelenjenek meg a játékban (emelkedő vagy ereszkedő sorrendben). Abban az esetben, ha a játékos nem rendelkezik megfelelő kártyával passzol és a következő játékos folytatja a játékot. A Dó-t és a Ti-t egymás mellé lehet helyezni.

A kártya sorokat függőlegesen szín szerint és vízszintesen nyitókártya szerint kell kirakni. A bé, a feloldójel, a kereszt és a szünettel jelölt kártyák, szín szerint a nyitókártyák fölé kerülnek.

Muzicando (M): A Muzicando lejátszása Dó kártyával indul. A következő játékos azonos színű, magasabb, vagy alacsonyabb értékű kártyát helyez az előző kártya fölé, vagy bármilyen színű Dó-val jelölt kártyát mellé. Kártya hiányában passzol és a játékot a következő folytatja. A sorozat kirakása az utolsó kártyáig folytatódik. A bé, feloldójel, kereszt és szünettel jelölt kártyák a nyitókártya fölé vagy alá helyezhetők.

VII. Pontozás

A csapat a tagok helyezései és teljesített vállalásai (licit szint + a lejátszás értéke) alapján számított pontokat kapja meg.

Táblázat:

Helyezés Licit szint A lejátszás értéke
I II III IV 1 2 3 4 M P G S
Pontok 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1

Amennyiben az utolsó játékosnál kártya marad, elveszíti a helyezésért kapott pontjait (IV. hely – 1 pont)

A lejátszás pontozása:

a) amennyiben egy csapat teljesítette, amit a licitálás során vállalt, a vállalás értékével megegyező pontokat szerez. (a vállalás értéke: a lejátszás értékének és a licit szintjének összege)

b) amennyiben egy csapat nem teljesítette, amit a licitálás során vállalt, a vállalás értékével megegyező pontokat veszít.

VIII. Az eredmény kiszámítása

Eredmény: A csapat lejátszások alatt szerzett pontjainak összege.

Egy teljes játék minimum négy lejátszásból áll.

IX. Eredmény táblázat

Északi – Déli csapat Keleti – Nyugati csapat
Elnyert pontszámok A lejátszás pontjai Szerzett pontok Szerzett pontok A lejátszás pontjai Elnyert pontszámok
Össz: Össz:

X. Egyéni játék (2-8 játékos / kártyacsomag):

Felállás

Kiválasztunk a pakliból annyi lapot, ahány játékos van (minimum 2, maximum 8) Dó-val kezdődően, emelkedő sorrendben. Nyolc játékos esetében a Guido D’Arezzo kártyát ábrázoló lapot is használjuk.

Összekeverjük a kártyákat és az osztó egy-egy lapot oszt ki minden résztvevőnek képpel lefelé az óra járásának megfelelő irányban.

A játékosok a skála szerint ülnek asztalhoz: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti. Nyolc játékos esetében a “Guido D’Arezzo” kártya tulajdonosa szabadon választhatja helyét.

A játék:

Az első játékot a Dó kártya tulajdonosa kezdi: megkeveri a kártyát, és fejenként 7 darabot oszt ki, képpel lefelé (a baloldali játékossal kezdve). Kevesebb, mint 8 játékos esetében a megmaradt kártyák színnel lefele az asztalon maradnak (talonban).

A játék során a passzoló játékosok, a megmaradt kártyából kötelesek húzni egy lapot. Amennyiben a talon elfogyott a passzoló játékos a következőnek adja át a helyét.

Az osztó mellett baloldalon ülő játékos kezd, ő választja meg a lejátszás típusát. A következő körökben az előző kört indító játékos lesz az osztó és így tovább, az előre meghatározott számú körök végéig.

Javaslat: 4 illetve 8 játékos esetében az összes kártya kiosztható. Ebben az esetben licitálással is lehet kezdeni.

A szabályok megszegése 11 pontbüntetéssel jár, valamint az adott lejátszást semmissé kell nyilvánítani.

Egy teljes játék egy előre meghatározott számú lejátszásból áll (a játékosok számának többszöröse).

A lejátszást az a játékos nyeri, aki először rakja le az összes lapját. A kirakás az utolsó kártyáig folytatódik.

A teljes játék nyertese az, aki a legtöbb pontszámot szerezte meg.

Az eredmény kiszámítása

A játékosok pontszámai: a helyezési pontok és a vállalás értékének összege.

Az utolsó helyezett 1 pontot kap, az utolsó előtti 2 pontot kap és így tovább. Az első helyezett a játékosok számával egyenlő pontot kap.

Az a játékos, akinek a játék végén kártya marad a kezében, 1 pontot veszít.

Eredmény táblázat

(8 játékos esetében)

Az lejátszás értékei Sarabanda1 pont Glissando2 pont Parada3 pont Muzicando4 pont
Helyezési pontok: I hely = 8 pont, II hely = 7 pont, III hely = 6 pont, IV hely = 5 pont, V hely = 4 pont,VI hely = 3 pont, VII hely = 2 pont, VIII hely = 1 pont
1 Játékos 2 Játékos 3 Játékos 4 Játékos 5 Játékos 6 Játékos 7 Játékos 8 Játékos

Comentarii