Cluburi Muzicando

  • Cluburi Muzicando

Regulament de concurs modular

Definiţii:

n = număr de jucători sau echipe

m = număr maxim de ranguri şi grade

Regula 1. Organizatorii concursurilor modulare definesc componenţa modulelor complete (de doi până la n jucători sau echipe), numărul rangurilor (A) şi gradelor (a) corespunzătoare. Acestea pot fi: A, A+1, ..., A+m, respectiv a, a+1, …, a+m

Regula 2. Se constituie un modul complet de rang A atunci când sunt înscrişi pe platforma de joc doi până la n jucători sau echipe de acelaşi grad (gradul a). Modulul complet întruneşte condiţiile unui concurs de gradare. Câştigătorul concursului obţine un grad superior (gradul a+1).

Regula 3. În momentul în care se constituie un alt modul complet de rangul A, în cadrul acestuia se va organiza un concurs de gradare conform regulii 2.

Regula 4. Deţinătorii gradelor a+1 formează la rândul lor un modul complet de rang superior - rangul A+1. În acest caz se întrunesc condiţiile de concurs pentru gradul a+2 între deţinătorii gradelor a+1. Câştigătorul concursului obţine un grad superior (gradul a+2).

Regula 5. Învinşii deţinătorilor de grad superior vor fi distribuiţi de către organizatori în modulele incomplete din ragurile corespunzătoare lor.

Regula 6. Concursurile de gradare pentru obţinerea gradelor superioare se vor organiza doar atunci când toate modulele de rang inferior sunt complete.

Regula 7. Concursul modular se desfăşoară conform regulilor 2-6 până la atingerea rangului şi gradului definite de organizatori.

Comentarii