Așezare cărți

Se aşează cu faţa în jos două rânduri de câte 7 cărţi pentru adversar şi alte două rãnduri pentru cel ce face cărţile. Deasupra lor se aşează cu faţa în sus următoarele cărţi.

Reguli de joc

Primul jucător alege o carte şi o arată adversarului.

Adversarul trebuie la rândul lui să aleagă o carte din propriile rânduri care să aibă aceeaşi culoare şi o valoare mai mare decât cea oferită pentru a-și avea tura lui.

Dacă valoarea este egală sau mai mică, primul jucător iși continuă tura, alegând iar o carte.

Succesiunea valorică a cărţilor este următoarea:

DoReMiFaSolLaSiSemn grafic muzical*

*Semn grafic muzical: diez, becar, bemol sau pauză de pătrime

Condiție de câștig

Câştigă jucătorul care acumulează cele mai multe “mâini” la sfârşitul a două tururi de joc.