Gama

Se distribuie câte 7 carduri la toţi jucătorii. Restul cărţilor rămân în stoc pe masă, cu faţa în jos.

Jucătorul care începe depune prima carte ce reprezintă nota Do indiferent de culoare. Următorul jucător trebuie să aşeze deasupra ei, cu faţa în sus, o carte de aceeaşi culoare sau cu nota muzicală următoare din gamă, indiferent de culoare.

De exemplu, dacă ultima carte este un Si, peste ea se va aşeza o carte de aceeaşi culoare, indiferent de nota conţinută, sau un Do, indiferent de culoare.

Bemolul se poate depune oricând după începerea jocului, peste orice carte care conţine o notă muzicală, are rolul de a bloca jucătorul de dinaintea celui ce l-a folosit şi obligă următorul jucător de după el să depună o carte cu nota inferioară celei de dinaintea bemolului, indiferent de culoare.

Diezul se aşează peste orice carte care conţine o notă muzicală, blochează jucătorul următor celui ce l-a folosit, obligând jucătorul la rând să depună o carte cu nota muzicală ce urmează în gamă, indiferent de culoare.

Becarul se aşează pe orice carte care conţine o notă muzicală, blochează jucătorul de dinainte şi cel de după cel care a facut depunerea, jucătorul care este la rând fiind obligat să aşeze o carte cu aceeaşi notă ca cea de dinaintea becarului, indiferent de culoare.

Pauza de pătrime blochează toţi jucătorii de la masa şi dă posibilitatea celui ce-l foloseşte să depună orice carte, urmată de o inşiruire permisă de regulile jocului.

Efectul blocărilor durează doar un tur şi nu se acumulează.

In cazul în care jocul solicită o carte care nu se află la unul dintre participanţi, acesta este obligat să ridice o carte din stoc.

La epuizarea cărţilor din stoc acesta se va reface prin amestecarea cărţilor depuse până în acel moment în joc.

Cărţile cu oval obligă următorul jucător să ia două cărţi din stocul de pe masă. Obligativitatea se transferă următorului jucător cu o altă carte cu oval, caz în care acesta trebuie să ia patru cărţi din pachet şi aşa mai departe.

Jocul se încheie când primul jucător îşi epuizează cărţile din mână.

Scorul este constituit de numărul cărţilor din mâna fiecărui jucător la încheierea rundei.

Câştigă jucătorul care are cele mai puţine puncte la încheierea unui număr de tururi egal cu numărul participanţilor la joc.